adwokat

 

 


  • kancelaria bubacz       ... prawo karne materialne i procesowe ...
  • koszalin ... prawo karne wykonawcze ...
  • prwao rodzinne ... prawo rodzinne i opiekuńcze, w tym sprawy rozwodowe ...
  • prawo handlowe ... prawo handlowe ...

Tel. 606 536 096


kancelaria

Zakres usług

Indywidulana Kancelaria Adwokacka Adwokata Bartłomieja Bubacza świadczy kompleksowe usługi prawne, skierowane do osób fizycznych jak również do średniej i drobnej przedsiębiorczości, z następujących dziedzin prawa:

. prawa karnego materialnego i procesowego
. prawa karnego wykonawczego
. prawa wykroczeń
. prawa cywilnego materialnego i procesowego
. prawa o postępowaniu w sprawach nieletnich
. prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym spraw rozwodowych
. prawa i postępowania administracyjnego w tym postępowania sądowo-administracyjnego
. prawa handlowego

Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują w szczególności:

. doradztwo prawne,
. sporządzanie pism procesowych, umów i opinii prawnych,
. uczestnictwo w negocjacjach i mediacjach
. reprezentację strony przed Sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami ścigania, organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami publicznymi na terenie całego kraju,
. windykację należnościKrajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich - adwokat Bartłomiej Bubacz