Logo

Kancelaria Adwokacka
75-541 Koszalin, ul. Waryńskiego 10/5
tel./fax: +48 94 341 28 93, kom.: +48 606 536 096

 
Logo

Witam serdecznie na stronie indywidualnej Kancelarii Adwokackiej Adwokata Bartłomieja Bubacza.
Zapraszam do zapoznania się z ofertą Kancelarii.

Indywidulana Kancelaria Adwokacka Adwokata Bartłomieja Bubacza świadczy kompleksowe usługi prawne, skierowane do osób fizycznych  z następujących dziedzin prawa: prawa karnego, materialnego i procesowego, prawa karnego wykonawczego, prawa wykroczeń, prawa cywilnego materialnego i procesowego, prawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym spraw rozwodowych, prawa i postępowania administracyjnego w tym postępowania sądowo-administracyjnego. Adwokat Bartłomiej Bubacz wpisany jest także na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie. 

Adwokat

 
 

Adwokat (łac. advocatus od advocare, wzywać na pomoc) – prawnik świadczący pomoc prawną, w szczególności polegającą na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.


Prawnik - (w odniesieniu do kobiet stosuje się formę prawniczka) – osoba pełniąca funkcję lub zawód albo posiadająca wykształcenie prawnicze.


Mecenas - tytuł stosowany grzecznościowo wobec adwokatów i radców prawnych.


Adwokatura - (trad. Palestra) - ogół adwokatów i aplikantów adwokackich.

Zawód zaufania publicznego

Zawód zaufania publicznego to każdy zawód lub grupa zawodów, dla którego(ej) w drodze ustawy utworzono samorządy zawodowe, o których, jako posiadających właśnie taką, a nie inną nazwę, stanowi Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Zawód zaufania publicznego można także tą samą drogą zlikwidować.

Do zawodów zaufania publicznego zalicza się profesje polegające na wykonywaniu zadań o szczególnym charakterze z punktu widzenia zadań publicznych i z troski o realizację interesu publicznego. Roboczo przyjmuje się, że zawody te są bliskie, choć nie tożsame, z wolnymi zawodami. Nie wszyscy przedstawiciele wolnych zawodów zrzeszeni są w samorządach zawodowych, a więc nie są oni przedstawicielami zawodu zaufania publicznego.

Istnieją również zawody niebędące zawodami zaufania publicznego, a które są zorganizowane w korporacje.