Logo

Kancelaria Adwokacka
75-541 Koszalin, ul. Waryńskiego 10/5
tel./fax: +48 94 341 28 93, kom.: +48 606 536 096

 
Logo

Indywidulana Kancelaria Adwokacka Adwokata Bartłomieja Bubacza świadczy kompleksowe usługi prawne, skierowane do osób fizycznych z następujących dziedzin prawa:

 • prawa karnego materialnego i procesowego
 • prawa karnego wykonawczego
 • prawa wykroczeń
 • prawa cywilnego materialnego i procesowego
 • prawa o postępowaniu w sprawach nieletnich
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym spraw rozwodowych
 • prawa i postępowania administracyjnego w tym postępowania sądowo-administracyjnego
Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują w szczególności:
 • doradztwo prawne,
 • sporządzanie pism procesowych, umów i opinii prawnych,
 • uczestnictwo w negocjacjach i mediacjach
 • prowadzenie mediacji 
 • reprezentację strony przed Sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami ścigania, organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami publicznymi na terenie całego kraju,
 • windykację należności